Kontaktuppgifter

 

Bäst nås vi på
mobiltel. 0400 476 904

(skeppare Stefan Svaetichin)

Du kan alternativt mejla oss. Adressen är:
stefan.svaetichin@gmail.com

Skepparen talar förutom svenska och finska
också engelska, spanska, samt lite franska
och tyska.Länkar till övriga företagare:


Pörtö-Bodö Trafik

Vår vanliga postadress är:

Skärgårdsservice Stefan Svaetichin
Pörtö
01180 Kalkstrand


Övriga kontaktuppgifter:

hemtel.nr. (i skärgården): 019-543 804